MV Corp – Moon

MV Corp 2 - 1 Moon
01/10/2017 - 14:30 Sân C500 (Học Viện An Ninh Nhân Dân)

Goal:
MV Corp: Nguyễn Kim Mạnh (9) 21′, 39′
Moon: Nguyễn Đình Cường (12) 32′
Thẻ vàng:
MV Corp: Bùi Minh Quang (7) 14′
Thẻ đỏ:
Moon: Vũ Hoàng Thuận (6) 35′, 49′ (2TV)