Nguyễn Trãi – Dương Nội

Nguyễn Trãi 5 - 3 Dương Nội
01/10/2017 - 14:30Sân C500 (Học Viện An Ninh Nhân Dân)