Thành Đồng – Hanel Ocean

Thành Đồng 3 - 1 Hanel Ocean
08/10/2017 - 17:30Sân C500 (Học Viện An Ninh Nhân Dân)