Văn Minh – Cường Quốc

Văn Minh 1 - 0 Cường Quốc
08/10/2017 - 17:30Sân C500 (Học Viện An Ninh Nhân Dân)