Thẻ

Bùi Tiến Dũng

Gia Việt 2-1 Tin lớn & Anh em: Cửa dưới và tinh thần chiến binh!

Là đội có được đánh giá cao hơn, khởi đầu với thế trận tốt hơn và tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, nhưng khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, người phải “khóc” ở đây không phải là Gia Việt mà lại là Tin lớn & Anh em.