Tag

giang say

Điểm mặt anh tài Le League 2017: “Barca Hà Nội” trong màu áo KGI

Bởi lý do khách quan lẫn chủ quan, từ trước HPL-S4 trên ngực áo Thành Đồng xuất hiện thương hiệu KGI. Họ vẫn gữ cái tên truyền thống cùng cái chất đã là niềm tự hào bao năm nay nhưng sinh hoạt, thi đấu như một đội bóng trực thuộc doanh nghiệp chứ không để vòng xoáy phủi chi phối…