Phàm đã là cuộc thi có bầu chọn, có giải thưởng, có ganh đua thì có tranh cãi. Cuộc thi càng lớn, tranh cãi càng toé lửa. Sự lớn mạnh của tranh cãi tỷ lệ thuận với tầm vóc của cuộc thi. Người được giải thì hả hê, người thua cuộc thì nuốt hận, kẻ trung gian thì nghiêng ngả, nhưng chẳng đứng về bên nào. Cuộc thi tự thân nó trở thành một xã hội thu nhỏ, mà đặc điểm tiêu biểu là Hỉ – Nộ – Ái – Ố mười phân vẹn mười. Khen che đủ cả. Khen thì lên mây, chê thì dưới 9 tầng địa ngục.