Hơn một tháng trước, người ta vẫn còn ngẩn ngơ tự hỏi “Thành Đồng…đâu rồi?” khi chứng kiến những bước chạy có phần lạc nhịp của “Barca phủi” giai đoạn đầu HPL-S6. Thành Đồng vẫn im lặng, cố gắng và dùng kết quả để trả lời lại tất thảy: Thành Đồng vẫn ở đây, vẫn […]