04 6278 3555
media.vietfootball@gmail.com

Đội tuyển chọn 7 người Việt Nam: “Chúng tôi sẽ truyền tải hình ảnh đẹp của bóng đá sân 7 Việt Nam tới nước bạn”