04 6278 3555
media.vietfootball@gmail.com

I7C 2022: Đánh bại Ghost Gate FC, ĐTC Việt Nam lên ngôi vô địch