Những pha làm bàn đẹp mắt của An “trâu” – Mobi, Hoàng Hiệp – Tùng Ân Hoa Lư, Việt “cối” – Triều Khúc, Văn Nhật – Du Lịch và Hải “ky” – UCE Lê Dương sẽ cạnh tranh nhau cho giải thưởng bàn thắng đẹp nhất vòng 3 HL1-S3.

https://www.youtube.com/watch?v=q8LfzQZFNSQ&feature=youtu.be

[yop_poll id=”64″]