Giải thưởng Bàn thắng đẹp nhất vòng 6 HL1-S3 sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Hiếu “Xavi” – Mobi, Văn Công – Tô Ký Mylan, Hải “Ky” – UCE Lê Dương, Gia Từ của Tuấn Sơn vằ Thành “Henry” của Hiệp Hòa Group.

Video: 5 đề cử bàn thắng đẹp nhất vòng 6 HL1-S3

https://www.youtube.com/watch?v=TpWT-vRlIBQ&t=10s

[yop_poll id=”70″]