23 bàn thắng đã đuọc các cầu thủ thực hiện tại vòng 4 HL1-S3. Long “Tozest” của Mobi, Việt “cối” – Triều Khúc, Mạnh “tũn” – Tuấn Sơn,Ngọc Lung – Du Lịch và  và Ngọc Bính – Tô Ký Mlan  sẽ là những cái tên cạnh trạnh nhau cho danh hiệu bàn thắng đẹp nhất vòng đấu.

CLip: 5 đề cử Bàn thắng đẹp nhất vòng 4 HL1-S3:

https://www.youtube.com/watch?v=8_C0x_XXfsg&feature=youtu.be

Giải thưởng cho bàn thắng đẹp nhất của vòng đấu hàng tuần sẽ là một áo thể thao của nhà tài trợ MIZUNO trao tặng cho bàn thắng có số lượng khán gải bầu chọ cao nhất.

[yop_poll id=”66″]