Nhận được 490 trong tổng số 854 lượt bình chọn, Mạnh “tũn” (Tuấn Sơn) đã giành được giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất vòng 1 HPL-S6, giải thưởng do khán giả bình chọn.

Kết quả bình chọn giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất vòng 1 HPL-S6

 

Các đề cử cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất vòng 1 HPL-S6:

https://www.youtube.com/watch?v=sc5DiTxc_84&t=4s