Căn cứ vào điều kiện thời tiết, để đảm bảo chuyên môn và công tác tổ chức các trận đấu, Ban Tổ Chức Giải bóng đá Phong trào Ngoại Hạng lần thứ 6 năm 2018 quyết định thay đổi giờ thi đấu các lượt trận của các vòng đấu Giải bóng đá Phong trào Ngoại Hạng lần thứ 6 năm 2018 sớm hơn 30 phút so với thông báo đã ban hành, cụ thể như sau:

Trân trọng thông báo!

BTC