Nhận được 708 trong tổng số 2288 lượt bình chọn (tính đến 12h00 ngày 21/10/2018), Trương Minh Đức (Tuấn Sơn) đã giành được giải thưởng Bàn thắng đẹp nhất vòng 1 HPL-S6, giải thưởng do khán giả bình chọn.

Kết quả bình chọn danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất vòng 1 HPL-S6

 

Các đề cử cho danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất vòng 1 HPL-S6

https://www.youtube.com/watch?v=ohU3ew5xP8E&t=22s