04 6278 3555
media.vietfootball@gmail.com

PT – CHÂN TÌNH

PT – CHÂN TÌNH

SPL-S3 21/11/2020 - 16:00
Vòng 7

Chi tiết

Ngày Giờ thi đấu Giải đấu Mùa giải Tổng thời gian
21/11/2020 16:00 SPL-S3 2020 60'