04 6278 3555
media.vietfootball@gmail.com

XÂY DỰNG MINH CẢNH – CHÂN TÌNH

XÂY DỰNG MINH CẢNH – CHÂN TÌNH

SPL-S3 31/10/2020 - 17:30
Vòng 4

Chi tiết

Ngày Giờ thi đấu Giải đấu Mùa giải Tổng thời gian
31/10/2020 17:30 SPL-S3 2020 60'