Du Lịch

Du Lịch

4-4-2
VS
Văn Minh

Văn Minh

4-4-2
Bàn thắng
Du Lịch

Du Lịch

4-4-2
Văn Minh

Văn Minh

4-4-2