Gia Việt

Gia Việt

4-4-2
VS
MV Corp

MV Corp

4-4-2
Bàn thắng
Gia Việt

Gia Việt

4-4-2
MV Corp

MV Corp

4-4-2