Hiệp Hòa Group

Hiệp Hòa Group

Hiệp Hòa Group
0:0

Việt Phương Đông

Việt Phương Đông
Việt Phương Đông
Hiệp Hòa Group

Hiệp Hòa Group

4-4-2
VS
Việt Phương Đông

Việt Phương Đông

4-4-2
Bàn thắng
Hiệp Hòa Group

Hiệp Hòa Group

4-4-2
Việt Phương Đông

Việt Phương Đông

4-4-2