Hồng Lĩnh

Hồng Lĩnh

VS
Cường Quốc

Cường Quốc

Bàn thắng
Hồng Lĩnh

Hồng Lĩnh

Cường Quốc

Cường Quốc