Mẫn Xá

Mẫn Xá

4-4-2
VS
Từ Sơn

Từ Sơn

4-4-2
Bàn thắng
Mẫn Xá

Mẫn Xá

4-4-2
Từ Sơn

Từ Sơn

4-4-2