Nguyễn Trãi

Nguyễn Trãi

VS
Văn Minh

Văn Minh

Bàn thắng
Nguyễn Trãi

Nguyễn Trãi

Văn Minh

Văn Minh