Top Group

Top Group

4-4-2
VS
Nguyễn Trãi

Nguyễn Trãi

4-4-2
Bàn thắng
Top Group

Top Group

4-4-2
Nguyễn Trãi

Nguyễn Trãi

4-4-2