Từ Sơn

Từ Sơn

4-4-2
VS
Đăng Quang

Đăng Quang

4-4-2
Bàn thắng
Từ Sơn

Từ Sơn

4-4-2
Đăng Quang

Đăng Quang

4-4-2