Từ Sơn

Từ Sơn

VS
Việt Phương Đông

Việt Phương Đông

Bàn thắng
Từ Sơn

Từ Sơn

Việt Phương Đông

Việt Phương Đông