Tuấn Sơn

Tuấn Sơn

4-4-2
VS
Nguyễn Trãi

Nguyễn Trãi

4-4-2
Bàn thắng
Tuấn Sơn

Tuấn Sơn

4-4-2
Nguyễn Trãi

Nguyễn Trãi

4-4-2