UCE Lê Dương

UCE Lê Dương

VS
Hiệp Hòa Group

Hiệp Hòa Group

Bàn thắng
UCE Lê Dương

UCE Lê Dương

Hiệp Hòa Group

Hiệp Hòa Group