Ngày trở lại với sân chơi HPL, bầu Tình quán triệt tư tưởng rất đơn giản với Du Lịch: Chơi, vui vẻ và tận hưởng niềm vui bóng đá. Trong bản danh sách đăng ký HPL-S6, Du Lịch điền đủ 20 cầu thủ. Không cần toan tính để cho những phương án “chữa cháy” khi […]