Theo công điện khẩn của Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo, tất cả mọi hoạt động vui chơi giải trí, thể thao ngoài trời tại các trường đại học trong ngày 24/11/2018 sẽ tạm hoãn lại do tình hình cơn bão số 9 đang đổ bộ vào thành phố, do […]