Pha phối hợp “như lập trình” được kết thúc bởi Thống “Pành”, cú đánh đầu ngược của Đoàn Ánh hay những cú sút sấm sét của Trần Duy, Trung “Nghệ”, Huy “đầu to” là 5 đề cử cho giải thưởng Bàn thắng đẹp nhất vòng 4 HL1-S6
 

here

Vietfootball