Bán kết HL1-S6, vòng đấu của những siêu phẩm. An “trâu”, Hải “ky” với hai pha đánh gót ảo diệu, siêu phẩm đánh đầu ngược của Thống “pành” hay hai cú sút xa cực hiểm và đẹp mắt của Đoàn Ánh và Khổng Minh Gia Bảo là 5 pha làm bàn lọt vào đề cử cho giải thưởng Bàn thắng đẹp nhất vòng bán kết.
Poll Maker