Thành Đồng đã có một trận đấu hay, tuy nhiên EOC với sự xuất sắc của thủ thành Tuấn “ốc” cũng như sự tỏa sáng của Tú “Tó” và Tuấn “bệu” mới là những người giành chiến thắng.

https://www.youtube.com/watch?v=JGVI1yW-P2c