Vẫn lối chơi khó chịu của 1 chú “ngựa ô” Tô Ký đã gây ra những khó khăn nhất định cho Hanel Ocean, nhưng “dải ngân hà” vẫn biết cách thể hiện sức mạnh.

Những phút cuối Tô Ký đã thể hiện những nỗ lực đáng khen và lẽ ra họ đã có được nhiều hơn 1 bàn thắng.

https://www.youtube.com/watch?v=KU1OFNRloFw