Thành Đồng đã không gặp quá nhiều khóc khăn để giành chiến thắng trước đội cuối bảng Tô Ký.

https://www.youtube.com/watch?v=GMkhDyssmAM