Tổng hợp số liệu vòng 6 và thông báo cầu thủ nghỉ vòng 7 Saigon Special Premier League – Season 5. 

  1. Tổng hợp số liệu Vòng 6  

2. Bảng xếp hạng sau vòng 6

3. Thông báo cầu thủ nghỉ vòng 7

Vietfootball