Thống kê số liệu các trận đấu  vòng 7 , BXH của 12 Câu lạc bộ và thông báo cầu thủ nghỉ thi đấu vòng 8Saigon Special Premier League – Season 5.

  1. Tổng hợp số liệu Vòng 7 
Số liệu các trận đấu vòng 7

 

2. Bảng xếp hạng sau vòng 7

BXH sau vòng đấu thứ 7

3. Thông báo cầu thủ nghỉ thi đấu vòng 8

Thông báo cầu thủ nghỉ thi đấu vòng 8

Vietfootball