Thống kê số liệu các trận đấu  vòng 8 , BXH của 12 Câu lạc bộ và thông báo cầu thủ nghỉ thi đấu vòng 9 Saigon Special Premier League – Season 5.

  1. Tổng hợp số liệu vòng 8
Tổng họp số liệu các trận đấu vòng 8

2. BXH sau vòng đấu thứ 8

BXH Saigon Special Premier League – Season 5 sau vòng đấu thứ 8

3. Thông báo cầu thủ nghi thi đấu vòng 9

Danh sách các cầu thủ nghỉ thi đấu vòng 9

Vietfootball